ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคุรอด ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านคุรอด ตำบล บางวัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน พระราชทานทับละมุ ทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 0-7644-3114
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะยาว บ้านท่าค่าย เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 0-7659-7112
ตัวอย่าง โรงเรียน กะปง ท่านา ท่านา กะปง พังงา 0-7649-9119
ตัวอย่าง โรงเรียน คุระบุรี ทุ่งนา คุระ คุระบุรี พังงา 0-7649-1040
ตัวอย่าง โรงเรียน ทับปุด ทับปุด ทับปุด ทับปุด พังงา 0-7659-9121
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะเคี่ยม เกาะเคี่ยม บางเตย เมืองพังงา พังงา 0-7659-6332
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะปันหยี เกาะปันหยี เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 0-7641-3464
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะไม้ไผ่ เกาะไม้ไผ่ เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 0-7641-2575
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะหมากน้อย เกาะหมากน้อย เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 0-7641-2554
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางกัน บ้านบางกัน ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0-7641-5032
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกลาง บ้านกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา 0-7659-6468
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาเฒ่า เขาเฒ่า บางเตย เมืองพังงา พังงา 0-7659-6465
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตากแดด ตากแดด ตากแดด เมืองพังงา พังงา 0-7644-0533
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งเจดีย์ ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 0-7641-2145
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางเตย บางเตย บางเตย เมืองพังงา พังงา 0-7659-6349
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางม่า บางม่า ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 081-5388280
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปริง (วันครู 2500) บ้านปริง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0-7641-1576
ตัวอย่าง โรงเรียน เมืองพังงา บางแนะ นบปริง เมืองพังงา พังงา 0-7641-1379
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดชนาธิการาม บางบ้า นบปริง เมืองพังงา พังงา 0-7641-5239
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดบางเสียด บางเสียด บางเตย เมืองพังงา พังงา 0-7659-6466