ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเก็ตโฮ่ ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านเก็ตโฮ่ ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะมะพร้าว เกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-381947
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะสิเหร่ เกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-211892
ตัวอย่าง โรงเรียน เกาะโหลน เกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-381641
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกะตะ กะตะ กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-396634
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกู้กู กู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-212822
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านฉลอง ฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-381944
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งคา ทุ่งคาพะเนียงแตก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางคู บางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-212482
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสะปำ สะปำ เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-217423
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านอ่าวน้ำบ่อ บ่อแร่ วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-214646
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเทพนิมิตร แหลมชั่น วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-391104
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดลัฎฐิวนาราม โคกทราย ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-212326
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-216919
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดสุวรรณคีรีเขต กะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-377551
ตัวอย่าง โรงเรียน วิชิตสงคราม ระเงง วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-391214
ตัวอย่าง โรงเรียน แหลมพันวา แหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-321818
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-214928
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 29 สี่กอ กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 076-321034
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกะหลิม กะหลิม ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 076-340372
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเก็ตโฮ่ เก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 076-342606