ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านประตูพลิก ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านประตูพลิก ตำบล ไทรโสภา อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านห้วยมุด บ้านห้วยมุด อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 077-407168
ตัวอย่าง โรงเรียน ควนสุบรรณ เฉียงพร้า ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-263374
ตัวอย่าง โรงเรียน นาสาร ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-341150
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกอบแกบ กอบแกบ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-344131
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านโกงเหลง โกลเหลง ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-380277
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านขุนราษฎร์ บ้านขุนราษฎร์ ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-358143
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาน้อย สระบัว ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-450286
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองปราบ คลองปราบ คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-344009,077-
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองหาเหนือ คลองหาเหนือ ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-450367
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนกองเมือง บ้านควนกองเมือง ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-211202
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนเนียง บ้านควนเนียง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-380121
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนพรุพี ควนพรุพี ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-368150,0772
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนมหาชัย ควนมหาชัย ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-380225
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนใหม่ บ้านควนใหม่ น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-348209
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านช่องช้าง ช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-380223
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนทราย บ้านดอนทราย น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-348211
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งตำเสา ทุ่งตำเสา ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-380117
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทุ่งในไร่ ทุ่งในไร่ ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-263371
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาควน นาควน ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-348114
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปลายน้ำ ปลายธารราชรักษา ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 077-450235