ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ตำบล เขาไชยราช อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7752-2144
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) บางสน บางสน ปะทิว ชุมพร 0-7759-1180
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) คลองใหญ่ สะพลี ปะทิว ชุมพร 0-7750-5473
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7755-5115
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 0-7750-3818
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) บ้านนาเนียน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7753-4074
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาชันโต๊ะ เขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ-วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7757-4061
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาน้อย เขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 0-7763-0056
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาบ่อ บ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 0-7752-0050
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา เขายาว วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7763-0054
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเขาวง เขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0-7755-5277
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองสูบ บ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7755-6119
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนจำปา บ้านควนจำปา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7755-5220
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคอเตี้ย คอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคอสน คอสน ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 0-7755-3164
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ช่องไทรฯ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 0-7763-0050
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านดอนไทรงาม บ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 0-7750-7307
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดดอนรวบ บ้านดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 0-7752-0067
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่ามะปริง บ้านท่ามะปริง วิสัยเหนือ-วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7750-5338
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านท่าไม้ลาย ท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0-7750-3730