ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน วัดแหลมจองถนน ตำบล จองถนน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน วัดแหลมจองถนน ตำบล จองถนน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน ปากพะยูน หัวฝาด ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 074-699059
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านควนประกอบ บ้านศาลาเม็ง คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 074-608731
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคู บ้านคู คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 074-608720
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านต้นประดู่ บ้านต้นประดู่ ชะรัด กงหรา พัทลุง 074-614399
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านทอนตรน บ้านทอนตรน คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 074-687359
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านนาทุ่งโพธิ์ นาทุ่งโพธิ์ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 074-687447
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านป่าแก่ บ้านป่าแก่ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 074-603707
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านพน บ้านพน กงหรา กงหรา พัทลุง 074-650000
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านพูด กรป.กลาง บ้านพูด คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 074-603695
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านวังปริง บ้านวังปริง ชะรัด กงหรา พัทลุง 074-650007
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านหน้าวัง คลองหวะหลัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 074-687272
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดเขาวงก์ กงหรา กงหรา กงหรา พัทลุง 074-650001
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดควนขี้แรด วัดควนขี้แรด ชะรัด กงหรา พัทลุง 074-618621
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดพังกิ่ง พังกิ่ง สมหวัง กงหรา พัทลุง 074-614679
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดหวัง สมหวัง สมหวัง กงหรา พัทลุง 074-605204
ตัวอย่าง โรงเรียน สามัคคีอนุสรณ์ บ้านนอก กงหรา กงหรา พัทลุง 074-650002
ตัวอย่าง โรงเรียน อนุบาลกงหรา ไร่เหนือ คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 074-687125
ตัวอย่าง โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ไสรักษ์ หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 074-614383
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านเกาะทองสม เกาะทองสม โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 074-650088
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองขุด คลองขุด หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 074-618019