ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านปะกาลิมาปุโระ ตำบล บาราเฮาะ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

: โรงเรียน บ้านปะกาลิมาปุโระ ตำบล บาราเฮาะ อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี

รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกาแลกุมิ บ้านกาแลกุมิิ คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 0-7333-5185
ตัวอย่าง โรงเรียน วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตุยง ตุยง หนองจิก ปัตตานี 0-7343-7067
ตัวอย่าง โรงเรียน พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านกรือเซะ บ้านกรือเซะ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7334-9447
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านตะลุโบะ บ้านแบรอจะรัง ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7334-8418
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านปูยุด บ้านปูยุด ปุยุด เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7343-4211
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านยูโย บ้านยูโย บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7341-4409
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านสะนิง บ้านสะนิง บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7334-9049
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกอแลบีเละ ปะกาฮะรัง ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
ตัวอย่าง โรงเรียน ชุมชนบ้านกะมิยอ บ้านกะมิยอ กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7333-5527
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกาแลบือซา บ้านกาแลบือซา กะมิยอ เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7332-1741
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกาฮง บ้านกาฮง บาราเฮาะ เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7343-4206
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกือยา บ้านกือยา ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7333-0200
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านกูวิง บ้านกูวิง บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านคลองมานิง บ้านคลองมานิง คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7333-5178
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจะรังบองอ ปาแดบองอ ตะลุโบะ เมืองปัตตานี ปัตตานี
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านจือโระ บ้านจือโระ บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7341-7113
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านตันหยงลุโละ บ้านตันหยงลุโละ ตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7341-3468
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบางปลาหมอ บ้านบางปลาหมอ รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7335-9261
ตัวอย่าง โรงเรียน บ้านบานา บานา บานา เมืองปัตตานี ปัตตานี 0-7341-3357