ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ ThaiSchoolDB.com

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,786
ผู้เข้าชมเดือนนี้
62,565
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,351,591

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

วิธีการใช้งาน ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้เข้าชม 1,403,909

1.ทำเนียบผู้บริหาร

              คือเป็นหารเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริหารของสถาบันว่าตั้งแต่ก่อสร้างสถาบันมานี้มีผู่บริหารที่เคยเข้ามาบริหารทั้งหมด กี่ท่านแล้วเข้ามาบริหารดำรงค์ตำแหน่งกี่ปีเริ่มจาก พ.ศ. เท่าไหนถึง พ.ศ.ไหน นับตั้งแต่ก่อสร้างสถาบันจนถึงปัจจุบัน

การใช้งานของส่วนต่างๆมีดังนี้

                 ส่วนที่ 1 คือการเพิ่มข้อมูลของผู้บริหารมีวิธีการใช้งานดังนี้

           ส่วนการเพิ่มข้อมูลผู้บริหารง่ายๆโดยการกรอกข้อมูลของผู้บริหารโดยปกติว่าชื่อ........ดำรงตำแหน่ง.........ดำรงตำแหน่งเมื่อไหร่......ถ้ามีรูปภาพก็ให้ใส่เข้าไปปกติจากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้เลือกว่าเป็นผู้ปัจจุบันหรือว่าเป็นอดีตผู้บริหารจากนั้นก้อทำการจัดเก็บข้อมูล


           ส่วนที่ 2 คือการแก้ไขข้อมูลผู้บริหารมรวิธีการใช้ง่านง่ายๆดังนี้

             คือเมืี่่อต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกตรงแก้ไขจะขึ้นดังรูปภาพต่อไปนี้แล้วแก้ไขข้อมูลจากนั้นก็ทำการจัดเก็บข้อมูลเป็นอันเสร็จในส่วนของการแก้ไขข้อมูล


              ส่วนที่ 3 ค้นหาข้อมูล คือส่วนที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการค้นหา

         ตัวอย่าง เช่นต้องการค้นหา นายศักดิ์เดช ตรงช่องชื่อผู้บริหารพิมพ์คำว่า นายศักดิ์เดชแล้วคลิดค้นหาข้อมูลจากนั้นข้อมูลจะมาแสดงดังรูปต่อไปนี้

               ส่วนที่ 4 คือการลบข้อมูล


               ส่วนที่ 6 ทั้งสามส่วนนี้ทำงานสอดคล้องกันเพราะว่า การเลือกในส่วนที่ 6 เป็นการเลือกข้อมูลทั้งหมดว่าต้องการลบหรือไม่ดังรูปต่อไปนี้

          เมื่อต้องการลบข้อมูลทั้งหมดแล้วคลิดลบข้อมูลข้อมูลในส่วนที่ถูกเลือกจะถูกลบจากระบบ


         ส่วนที่ 5 เป็นการเลือกข้อมูลตามที่เราต้องการว่าต้องการลบข้อมูลแบบไหนดังรูปต่อไปนี้

              แล้วคลิกลบข้อมูลซึ่งเป็นส่วนที่ 4