ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ ThaiSchoolDB.com

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,995
ผู้เข้าชมเดือนนี้
62,774
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,351,800

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

วิธีการใช้งาน เมนูคณะกรรมการนักเรียน

ผู้เข้าชม 1,336,985

           5. คณะกรรมการนักศึกษา คือการแจกแจงข้อมูลต่างๆว่าคณะกรรมการมีมีจำนวนกี่คนแล้วแต่ละคนดำรงตำแหน่งใดและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนว่ามีความสำคัญต่อสถานศึกษามากน้อยเพียงใด ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนคือในของการจัดเก็บข้อมูลและส่วนโครงสร้างดังนี้

            5.1 การจัดเก็บข้อมูล

 

                    

              วิธีการใช้งานง่ายๆดังนี้

              ส่วนที่ 1 เพิ่มข้อมูลคณะกรรมการนักเรียนทำได้ง่ายๆดังนี้  คลิกเพิ่มข้อมูลจะได้หน้าจอดังรูปต่อไปนี้แล้วกรอกตำแหน่งว่าชื่อตำแหน่งอะไรตามด้วยสถานะว่าต้องการให้ซ่อนหรือแสดงจากนั้นทำการจัดเก็บข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลคณะกรรมการนักศึกษา


                 ส่วนที่ 2 การแก้ไขข้อมูลคณะกรรมนักเรียนทำได้ง่ายๆดังต่อไปนี้คลิกตามส่วนที่2ว่าต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนไหน ยกตัวอย่างเช่น ต้องการแก้ไขข้อมูลนายจอมใจสาระภาพ ดังรูปต้อไปนี้ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วทำการจัดเก็บข้อมูลแค่นี้ก้อเป็นอันเสร็จการแก้ไขข้อมูล


             ส่วนที่ 3 การลบข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการเลือกข้อมูลจะเลือกทั้งหมดหรือเลือกในส่วนที่ต้องการลบแล้วคลิกลบข้อมูลดังรูปต่อไปนี้


               ส่วนที่ 4 เป็นการค้นหาก็ง่ายๆโดยการคลิกค้นหาแล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหาคำว่า นายจอมใจ  สาระภาพ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้กรอกข้อมูลในช่อง ชื่อกรรมการ นายจอมใจ  สาระภาพ ข้อมูลที่ได้จะแสดงดังต่อไปนี้

         ข้อมูลที่ได้จะแสดงดังต่อไปนี้


            5.2 โครงสร้างระบบ ข้อมูลโครงสร้างระบบหรือการจัดรูปแบบองค์กรนี้ได้ข้อมูลมาจากการจัดเก็บข้อมูลของคณะกรรมการนักเรียนว่ามีโครงสร้างของคณะกรรมการแบบไหนดังต่อไปนี้ ซึ่งโครงสร้างนี้จะแสดงเป็นรายปีดังรูปต่อไปนี้

                   วิธีการใช้งาน ใช้เมาล์ลากบล๊ิอกว่าคณะกรรมการท่านไหนอยู่ในตำแหน่งไหนและโครงสร้างควรอยู่ ณ ตำแหน่งใด

                   ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่ได้มานี้มาจากการเพิ่มเข้าไปจากหัวข้อที่ 5.1 เพื่อที่จะนำมาจัดเรียงให้เหมาะสมกับโครงสร้างของสถานศึกษา


                   ส่วนที่ 2 เป็นการจัดเรีบงโครงสร้างของระบบให้อยู่ชิดด้านซ้ายมือ


                   ส่วนที่ 3 เป็นการจัดเรีบงโครงสร้างของระบบให้อยู่ตรงกลาง


                   ส่วนที่ 4 เป็นการจัดเรีบงโครงสร้างของระบบให้อยู่ชิดด้านขวามือ


                   ส่วนที่ 5 เป็นกาบันทึกข้อมูลขององค์กรเมื่อการจัดว่างตำแหน่งเหมาะสมแล้วควรทำการบันทึกทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตำแหน่งที่ได้ว่างไว้นั้นมีการเปรี่ยนแปลงได้อีก


                   ส่วนที่ 6 เป็นการลบข้อมูลที่ได้ดึงเข้าไปแสดงในโครงสร้างและเมื่อต้องการลบก็สามารถลากบล๊อกไหนที่ต้องการลบแล้วไปวางในบล๊อกลบ แล้วก้อก็ทำการจัดเก็บข้อมูลเป็นอันเสร็จ