ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ ThaiSchoolDB.com

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
173,868

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

วิธีการใช้งาน เมนูปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม 1,241,969

               3. ปฏิทินกิจกรรม เป็นการแสดงรายละเอียดกิจกรรมหรือเป็นการนัดหมายกิจกรรมต่างๆที่ทางสถานศึกษาจะจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมต่างๆและจะประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงกิจกรรม

                   ส่วนที่ 1 ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลปฏิทินกิจกรรมสามารถทำได้ง่ายๆดังรูปต่อไปนี้ คลิกตามส่วนที่ 1 คือเพิ่มข้อมูลจากนั้นกรอกข้อมูลครบตามที่ต้องการแล้วคลิก จัดเก็บข้อมูลตามรูปภาพดังต่อไปนี้


               ส่วนที่ 2 ในส่วนของการแก้ไขข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการคลิกตามส่วนที่ 2 คือการแก้ไขข้อมูลปฏิทินกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ข้อมูลนั้นตรงตามความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน วิธีการก้อสามารถทำได้ง่ายๆดังรูปต่อไปนี้ เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลปฏิทินกิจกรรมไหนก็คลิกเครื่องหมายแก้ไขข้อมูลจากนั้นทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วทำการบันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้น


             ส่วนที่ 3 การลบข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการเลือกข้อมูลจะเลือกทั้งหมดหรือเลือกในส่วนที่ต้องการลบแล้วคลิกลบข้อมูลดังรูปต่อไปนี้


               ส่วนที่ 4 เป็นการค้นหาก็ง่ายๆโดยการคลิกค้นหาแล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหาคำว่า วันพ่อ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

กรอกข้อมูลในช่อง ชื่อลิงค์/คำอธิบายตำแหน่ง  วันพ่อ ข้อมูลที่ได้จะแสดงดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ได้จะแสดงดังรูปต่อไปนี้

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-3-226-243-130.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-17','2019','09','99999999');