ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตัวอย่าง โรงเรียน พิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) ตำบล พิบูล อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
0

ผลงานโรงเรียน

เว็บไซต์คณะครู

ข่าว-ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ตัวอย่าง ข่าว-ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สามารถแยกตามสำนักงานเขต ของแต่ละโรงเรียนที่สังกัดได้


Test Get News


ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
25 / ก.ค. / 2559
ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนพิบูลประชาบาล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1 / ก.ค. / 2559
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนวัดสวนส้ม
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนวัดสวนส้ม วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
10 / มิ.ย. / 2559
ประกาศขายคุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ
ประกาศขายคุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมคุณภาพ จำนวน 183 รายการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
4 / พ.ค. / 2559
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
7 / เม.ย. / 2559
ขายทอดตลาดอาคารประกอบบ้านพักครู จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนคลองสำโรง
ขายทอดตลาดอาคารประกอบบ้านพักครู จำนวน 1 รายการ ของโรงเรียนคลองสำโรง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
14 / มี.ค. / 2559
ขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม
ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดสวนส้ม วันที่ 23 มีนาคม 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
15 / ม.ค. / 2559
การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดกลาง
การขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนวัดกลาง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
15 / ม.ค. / 2559
การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบส้วม จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนคลองแสนสุข
การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบส้วม จำนวน 5 รายการ ของโรงเรียนคลองแสนสุข อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
29 / ต.ค. / 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และห้องน้ำชาย ชั้น 1 (อาคาร 1)
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 และห้องน้ำชาย ชั้น 1 (อาคาร 1) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11 / ส.ค. / 2558
ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดแพรกษา
ขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดแพรกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
15 / พ.ค. / 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
15 / พ.ค. / 2558
ประสอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ประสอบสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
15 / พ.ค. / 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร สพป.สมุทรปราการ เขต 1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
5 / มี.ค. / 2558
การขายทอดตลาดอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์
การขายทอดตลาดอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
19 / ม.ค. / 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
12 / ธ.ค. / 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1 / ก.ค. / 2557
ประกาศสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 19 เครื่อง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
19 / มิ.ย. / 2557
ประกาศขายทอดตลาด อาคารโรงอาหารทรงจั่ว โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
รื้อถอนอาคารโรงอาหารทรงจั่ว โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : งานพัสดุ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
28 / ก.พ. / 2557
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดสำโรงหนือ
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการ ของโรงเรียนวัดสำโรงเหนือ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
10 / ม.ค. / 2557
คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557
คสพท.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศกำหนดการ และลำดับที่นั่งของผู้เข้ารับรางวัล ในงานวันครู 16 มกราคม 2557 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>